Back-Pain.png

முதுகு வலி

குறைந்த கால முதுகு வலி சில நாட்களோ அல்லது சில வாரங்களோ நீடிக்கும். அதைப் பொதுவாக முதுகில் வலி, பிடிப்பு அல்லது விறைப்பாக உணர முடியும். கடுமையான முதுகு வலி மூன்று வாரங்களுக்கு மேலும் நீடிக்கும்.

முறையாக உட்கார அல்லது நிற்காத போதும், நிலை தவறி வளையும் போதும், தவறாக எதையாவது தூக்கும் போதும் வலி உண்டாகிறது. இது கடுமையான ஒன்றல்ல. பெரும்பாலும் 1-2 வாரத்திலேயே குணமாகிவிடும். வலி நிவாரணிகள் மூலம் இதற்கு மருத்துவம் அளிக்கலாம்.

குறிப்பு :
www.nlm.nih.gov
www.ninds.nih.gov
www.cdc.gov
www.nhs.uk

மேல் அல்லது நடு முதுகு வலி (Upper or middle back pain)
மேல் அல்லது நடு முதுகு வலி கழுத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து மார்புக்கூட்டின் அடிவரை எங்கு வேண்டுமானாலும் ஏற்படும். இது கீழ் முதுகு வலியை விடக் குறைந்த அளவிலேயே காணப்படுகிறது. ஏனெனில் இப்பகுதியில் இருக்கும் எலும்புகள் கீழ்முதுகிலும் கழுத்திலும் உள்ள எலும்புகளைப் போல் அதிகம் வளையும் தன்மை உடையன அல்ல. மேல் அல்லது நடு முதுகு வலி மந்தமாக, எரிச்சல் உள்ளதாக அல்லது கடுமையாக இருக்கும். கீழ்வருவன போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும்:

 • கரங்களிலும் கால்களிலும் பலவீனம்
 • கை, கால், வயிற்றில் (வயிற்றுப் பகுதி) உணர்வின்மை அல்லது கூச்ச உணர்வு இருக்கும்.

கீழ்முதுகு வலி (Lower Back Pain)
பெரும்பாலும் வலி பின் முதுகையே பாதிக்கும். அவ் வலி:

 • கனமான எதையாவது தூக்கும்போதோ முதுகை முறையற்று வளைக்கும்போதோ அதிகமாகும்
 • (நிற்கும்/உட்காரும்) நிலை சரியில்லாத போது படிப்படியாக உண்டாகும்.
 • தெளிவான காரணமின்றியும் சிலசமயம் ஏற்படும்.
 • இரவிலோ, வேலைகளின் போதோ, நீண்ட ஊர்திப் பயணம் போன்று நெடு நேரம் ஒரே மாதிரி உட்காரும்போதும் அதிகமாகும். சில வேளை நெடும்கிடையாய் படுத்தால் வலி குறையும்.

பிற வகை முதுகு வலிகள்: (The other forms of backpain)

 • துணிமாற்ற, வண்டியோட்ட, தூங்க முடியாதவாறு வலியுடன் தோள் விறைப்பு, தோள் உறைதலுக்கு அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
 • நடக்கும் போது மூட்டுகளில் வலியும் (முதுகு உட்பட), காலை வேளைகளில்  விறைப்பும் கீல்வாதத்துக்கு அறிகுறிகளாகும்.
 • பின் முதுகு வலி, தொடை வலி, கழுத்து வலி, முதுகெலும்பும் இடுப்பும் இணையும் இடத்தில் வலி ஆகியவை எலும்புப்பிணைப்பு முதுகுத்தண்டு அழற்சிக்கு அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
 • கழுத்து வலியும் விறைப்பும், தலைவலி , பின்முதுகு வலி ஆகியவை விபத்துக்குப் பின்னால் இருக்குமானால் கழுத்துச் சுளுக்குக்கு அறிகுறி.
 • பின் முதுகு வலி பிட்டம் வழியாக இரு கால்களுக்கும் பரவுமானால் அது இடுப்புக் கீல் வலிக்கு அறிகுறி.
 • பின் முதுகில் வலி, தசை பலவீனம், தசை விறைப்பு இருந்தால் தண்டுவட வட்டு விலகி இருக்கலாம். பொதுவாக வலி கால்களுக்குப் பரவும்.

குறிப்பு: www.nhs.uk

 • நீண்ட நேரம் வளைந்து இருத்தல்
 • முறையற்று தூக்குதல், தூக்கிச்செல்லல், தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல்
 • முறுக்குதல்
 • அதிக நீட்சி
 • முதுகு வளைந்த நிலையில் வண்டியோட்டுதல் அல்லது இடைவெளி இன்றி நீண்ட நேரம் வண்டியோட்டுதல்
 • விளையாட்டு அல்லது திரும்பத்திரும்ப ஒரே அசைவு ஆகியவற்றால் தசைக்கு ஏற்படும் மிகை உழைப்பு

ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் அடங்குவன:

 • கர்ப்பம்
 • அதிக எடை அல்லது உடல் பருமன்
 • எலும்பு பலவீனம்
 • மனவழுத்தம்
 • மனவிறுக்கம்

குறிப்புwww.nlm.nih.gov

பெரும்பாலான முதுகு வலிகளுக்கு மருத்துவம் தேவை இல்லை. வலி நிவாரணிகளும் தனி கவனமுமே போதும். உட்காரவும், நிற்கவும், நடக்கவும், காலைத்தூக்கவும் இருக்கும் திறனும் முதுகின் அசைவளவும் சோதிக்கப்படுகிறது. 

குறிப்புwww.nhs.uk

வலி நீக்கிகள்: பாரசெட்டமால்,  இபுபுரூஃபன் போன்ற ஊக்கிகள் அல்லாத எதிர் அழற்சி மருந்துகள் முதுகு வலிக்கு பயன் தருபவை.

வெப்பக்குளிர் சிகிச்சை: வெப்பக் குளியல் அல்லது வெந்நீர்பையைக் கொண்டு வலி உள்ள இடத்தில் ஒத்தடம் கொடுத்தல் வலியைக் குறைக்கும். பனிப்பொதி அல்லது உறைந்த காய்கறிப்பைகளை வலியுள்ள இடத்தில் வைப்பதும் பலன் அளிக்கும்.

ஓய்வு: ஓய்வு எடுப்பது வலியைக் குறைக்கும். உங்கள் நிலை குறித்து கவலைப்படுவது நிலைமையை மோசமாக்கும்.

உடல் பயிற்சி: பொதுவான கால அளவு 12 வாரங்கள் கொண்ட எட்டு பகுதிகளாகும். இது குழுவாக, தகுதிவாய்ந்த பயிற்சியாளரின் மேற்பார்வையில் நடத்தப்படும். இவ்வகுப்புகள் தசைகளைப் பலமாக்கவும் நிலைகளை மேம்படுத்தவும் உடற்பயிற்சிகள் கொண்டவை.

குறிப்பு: www.nhs.uk

 • தொடர்ந்த உடற்பயிற்சியால் முதுகுவலி வராமல் தடுக்கலாம்
 • சரியான நிற்கும் முறை: முதுகை நேராக வைத்து தலை முன்னால் இருக்கும்படி நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும்.
 • சரியான உட்காரும் முறை: முதுகின் சிறு பகுதியே இருக்கையில் படுமாறு சாய்ந்து, நிமிர்ந்து உட்கார வேண்டும்.
 • தட்டையான காலணிகள் அணிக
 • மனவழுத்தத்தையும் மனவிறுக்கத்தையும் குறைக்க முயற்சி செய்க
 • தசைப் பிடிப்பை உண்டாக்கும் திடீர் அசைவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

குறிப்புwww.nhs.uk

 • PUBLISHED DATE : May 19, 2015
 • PUBLISHED BY : NHP CC DC
 • CREATED / VALIDATED BY : NHP Admin
 • LAST UPDATED ON : Jun 04, 2015

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.