Whooping-Cough.png

கக்குவான் இருமல்

நுரையீரலில் ஏற்படும் கடுமையான நுண்ணுயிர் தொற்று நோயே கக்குவான் இருமல் ஆகும். அடக்கமுடியாத கடுமையான இருமலால் மூச்சுமுட்டு உண்டாகும். பலமுறை தொடர்ந்து இருமும்போது இழுத்து மூச்சு விட நேர்வதால் இழுப்பொலி உண்டாகிறது. இது பெரும்பாலும் பிறந்த மற்றும் இளம்பிள்ளைகளைத் தாக்குகிறது. குறிப்பாக ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இது ஆபத்தானது.

குறிப்புகள் :
http://www.nhs.uk/conditions/Whooping-cough/Pages/Introduction.aspx
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/whoopingcough.html
http://www.cdc.gov/pertussis/
https://www.youtube.com/watch?v=l5SHtdczSBc

கக்குவான இருமலின் முக்கிய அறிகுறிகள்:

 1. திடீர் அடக்கமுடியாத இருமல்
 2. மூச்சிழுப்போசை
 3. இருமலுக்குப்பின் வாந்தி

கக்குவான் இருமலின் பிற அறிகுறிகளில் அடங்குவன:

 • மூக்கொழுகுதல் அல்லது மூக்கடைப்பு
 • தும்மல்
 • கண்களில் நீரொழுகுதல்
 • உலர்ந்த, உறுத்தும் இருமல்
 • தொண்டைவலி
 • உடல்சூடு அதிகரித்தல்

குறிப்புகள் :
http://www.cdc.gov/pertussis/about/signs-symptoms.html

போர்டெட்டெல்லா பெர்ட்டியூசிஸ் என்ற பாக்டீரியாவால் கக்குவான் இருமல் உண்டாகிறது. காற்றுப்பாதையின் உட்சுவரை நுண்ணுயிரிகள் பாதிக்கின்றன. நுரையீரலில் இருந்து பிரியும் இருபெரும் மூச்சுக் குழாய்களிலும் மூச்சுக்குழலிலும் தொற்றேறி நோயறிகுறிகள் வெளிப்பட ஆறில் இருந்து இருபது நாட்கள் ஆகின்றன. இது நோயரும்பும் காலம் எனப்படும்.

குறிப்புகள் :
http://www.cdc.gov/pertussis/about/causes-transmission.html

ஆய்வகச்சோதனை: மூக்குத்தொண்டை நோய்மாதிரி,

போர்டெட்-கெங்கவ் ஊடகத்தில் (Bordet-Gengou medium) வளராய்வுச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

பாலிமெரேஸ் தொடர் வினை (PCR): பாலிமெரேஸ் தொடர் வினை என்பது மூலக்கூற்று உயிரியலின் ஒரு உயிர்வேதியல் நுட்பமாகும். இதில் ஒரு டி.என்.ஏ துண்டின் ஒன்று அல்லது ஒருசில நகல்கள் பலமடங்கு உருப்பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றன. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ வரிசையின் ஆயிரத்தில் இருந்து பல லட்சம் நகல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

ஊனீர் முறைகள்: நோய்வாய்ப்பட்ட முதல் மூன்று வாரங்களுக்குள் மட்டுமே நோயாளியிடம் இருந்து பாக்டீரியாவை எடுக்க முடியும். இதனால் இதற்குப் பின் நடத்தப்படும் வளராய்வுச் சோதனை, நேரடி ஒளிரும் எதிர்பொருள் (DFA) ஆய்வு ஆகியவை பயனற்றுப் போகின்றன. எனினும், மேலும் ஒரு மூன்று வாரத்திற்கு PCR ஓரளவுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

குறிப்புகள் :
http://www.nhs.uk/Conditions/Whooping-cough/Pages/Diagnosis.aspx

 • தொற்றேறி முதல் மூன்று வாரத்துக்குள் (21 நாட்கள்) கக்குவான் இருமல் கண்டறியப்பட்டால் நுண்ணுயிர்க்கொல்லி மருந்துகள் கொடுக்கலாம்.
 • அதிகமான அளவுக்கு ஓய்வு எடுக்க வேண்டும்
 • நீர்ச்சத்து குறைவதைத் தடுக்க ஏராளமான நீராகாரம் அளிக்கவும்
 • இருமும்போது வெளிப்படும் அதிகப்படியான சளியையும் வாந்தியையும் உடனுக்குடன் அகற்றவேண்டும். இதனால் இவை உள்ளிழுக்கப்பட்டு மூச்சுத் திணறல் ஏற்படாமல் இருக்கும்.

குறிப்புகள் :
http://www.nhs.uk/Conditions/Whooping-cough/Pages/Treatment.aspx

உருவாகக் கூடிய கடுமையான சிக்கல்கள் வருமாறு:

 • நிமோனியா, நுரையீரலில் உள்ள திசுக்களில் அழற்சி ஏற்படுத்தும் தொற்று
 • நீர்ச்சத்திழப்பு
 • மூச்சு விட ஏற்படும் சிரமத்தால் மூச்சு விடுதலில் உண்டாகும் தற்காலிகத் தடை
 • அதிகப்படியான வாந்தியால் எடை இழப்பு
 • வலிப்பு
 • மருந்து தேவைப்படும் அளவுக்கு குறையும் இரத்த அழுத்தம்
 • தற்காலிக சிறுநீர்சுத்திகரிப்பு தேவைப்படும் அளவுக்கு சிறுநீரக செயலிழப்பு
 • மூச்சுவிட ஏற்படும் சிரமத்தால் மூளைக்குப் போதுமான உயிர்வளி கிடைக்காமல் மூளை சிதைவடைதல்

குறிப்புகள் :
http://www.nhs.uk/Conditions/Whooping-cough/Pages/Complications.aspx

6, 10, 14 மாதங்களில் மூன்று தடவைகளாகவும்,  16-24 மாதங்களிலும் 5-6 வயதிலும் செயலூக்கியாகவும் கொடுக்கப்படும் தடுப்பு மருந்தே கக்குவான் இருமலுக்கு உரிய தடுப்பு முறையாகும்.

குறிப்புகள் : http://mohfw.nic.in

 • PUBLISHED DATE : May 19, 2015
 • PUBLISHED BY : NHP CC DC
 • CREATED / VALIDATED BY : NHP Admin
 • LAST UPDATED ON : Nov 23, 2015

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.